Costa de la Luz. The Atlantic relaxation / odpoczynek nad Atlantykiem

Perhaps Torremolinos is the most popular city on the coast, but finding a free spot on a beach here is close to a miracle. Perhaps Marbella partially maintains the ambient of a harbor town with its beautiful beaches and a “sea” of attractions but the prices are effectively discouraging potential visitors. So how can we escape the noise, coil, concrete beach front, dozens of mongers selling items which are more or less necessary as well as the masses occupying the Costa del Sol beaches in Andalusia?

By going somewhere else!

Costa de la Luz, several dozen kilometers west, stretches over the Atlantic ocean and offers everything we would need to have a happy holiday.

Być może Torremolinos to najpopularniejsze miasto na wybrzeżu, ale znalezienie tutaj wolnego miejsca na plaży graniczy z cudem. Być może Marbella zachowuje część atmosfery miasta portowego z pięknymi plażami oraz “morzem” atrakcji ale ceny skutecznie zniechęcają potencjalnych przybyszów. Jak odpocząć od zgiełku, hałasu, betonowych nabrzeży, dziesiątek sprzedawców rzeczy mniej lub bardziej potrzebnych oraz tłumów okupujących plaże Costa del Sol w Andaluzji?

Jechać gdzie indziej!

Costa de la Luz, kilkadziesiąt kilometrów na zachód, rozciąga się nad Atlantykiem i posiada to wszystko, czego potrzebować możemy do szczęścia.

DSC00733

DSC00734
On this side of the ocean – Maciek, on the other side – Carolina (North) / Po tej stronie – Maciek, po drugiej stronie Atlantyku – Karolina (północna).

One of the biggest advantages of Costa de la Luz is a huge stretch of greenery separating the hotels and commercial pavilions from the beaches. Lying on a hot sand, on one side we can see an ocean, on the other palm groves and grasslands… potentially also allotment gardens. It turns out this is partially thanks to the holiday resorts, which were granted a building permit under a condition of ensuring that the area around them is properly managed and maintained. They also got tasked with creating gardens and new and clean walkways. This time, someone has given it a good thought!

Ogromną zaletą Costa de la Luz jest szeroki pas zieleni odgradzający hotele i pawilony handlowe od plaż. Leżąc na gorącym piasku z jednej strony rozpościera się więc przed nami ocean, a z drugiej gaje palmowe i kępy traw – ewentualnie… ogródki działkowe. Okazuje się, że mocno przyczyniły się do tego kurorty turystyczne, które w zamian za możliwość budowy, dostały od miasta zadanie zagospodarowania przestrzeni wokół nich. Efektem są również parki oraz czyste i nowiutkie deptaki. Ktoś ewidentnie tym razem pomyślał…

DSC00737

DSC00738

DSC00741
Idea for a retirement. Just think… an allotment garden right next to the Atlantic ocean. But then… what can you grow on sand? / Pomysł na emeryturę. Pomyślcie sami… ogródek działkowy bezpośrednio nad Atlantykiem. Tylko co można uprawiać na piasku?

DSC00739

DSC00742
La Fontanilla beach, wide and clean and what’s most important… exlusively ours! / Plaża La Fontanilla, szeroka i czysta, a najważniejsze, że… cała nasza!

DSC00743

As you can see below, these are not only tourists who found their safe haven in the Atlantic resorts.

Jak widać na załączonym obrazku, nie tylko turyści dobrze czują się w kurortach Atlantyku.

DSC00744
Someone told us once, that we can assess the locals based on the number of cats in the area. Conclusion is pretty obvious… / Ktoś powiedział nam kiedyś, że dobroć mieszkańców poznaje się po ilości kotów w okolicy. Wnioski nasuwają się same…
DSC00827
Nearly as in PRL (Polish People’s Republic) – a statue of a strike worker (Udarnik from Russian). A 200% of monthly standard of tuna fishing achieved. / Niczym w PRL’u – pomnik przodownika pracy. Miesięczna norma połowu tuńczyków wykonana w 200%!

We are staying near a town of Conil de la Frontera, in a hotel, which I would need to describe in one of the subsequent posts because of its uniqueness. The city is very popular especially among the Spaniard, who come here in thousands, mostly from Seville. It is very rare that we are hearing conversations in foreign languages.

Zatrzymujemy się obok Conil de la Frontera, w hotelu, który, ze względu na swoją wyjątkowość opiszę później w odrębnym poście. Miasteczko to popularne jest przede wszystkim wśród Hiszpanów, którzy w wakacje zjeżdżają się tutaj tłumnie głównie z Sevilli. Stosunkowo rzadko słyszymy rozmowy w innym języku.

DSC00760

DSC00763
Sneak peak inside a local bar. Warn your kids not to bring their mascots inside. And if they do… / Zaglądamy do środka lokalnego baru. Ostrzeżcie swoje dzieci, żeby nie wnosiły tam maskotek! A jeśli już wniosą…
DSC00764
Your mascot, Your responsibility! / Twoja maskotka, Twoja odpowiedzialność!
DSC00757
We get absolutely amazed by the interior of the pharmacies, and not only in Conil. Throughout Spain – they could be a part of a live antique building museum. The smile of a pharmacist, while we were making photos, was priceless. / Zachwyceni jesteśmy wnętrzem aptek – nie tylko w Conil. W całej Hiszpanii apteki mogłyby być częścią żywego skansenu. Bezcenny był uśmiech pani farmaceutki, gdy z zachwytem w oczach fotografowaliśmy to miejsce.

A small town with a close to 20 thousands inhabitants is most likely pretty boring outside the season. It’s soaring during holiday period though with the streets and squares filling up with… kids, for whom Conil hides tons of attractions.

Niewielkie, jedynie blisko 20-tysięczne miasteczko jest z pewnością senne poza sezonem. Ożywa w wakacje, a place i ulice zapełniają się… dziećmi, dla których Conil skrywa masę atrakcji.

DSC00816
Wait, one more… and one more… / Poczekaj, jeszcze jeden… i jeszcze jeden…
DSC00819
My greed got the best of me. / Ta chciwość kiedyś mnie zgubi.

DSC00820

DSC00755
Let’s wash one part with a regular shampoo, and the other part with Clear / Jedną połowę głowy umyjemy zwykłym szamponem, a drugą połowę szamponem Clear.

DSC00758

DSC00753

Worth to know:

Conil de la Frontera is 150km from Seville and over 200km from Malaga, hence it is not easy to get here without a car. However, the effort will well pay off.

Informacje praktyczne:

Conil de la Frontera znajduje się 150km od Sevilli oraz ponad 200km od Malagi, więc bez samochodu nie jest tak łatwo tutaj trafić. Wysiłek jednak zwróci się z nawiązką.

Advertisements

10 thoughts on “Costa de la Luz. The Atlantic relaxation / odpoczynek nad Atlantykiem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: