Białowieża. One last glance / Ostatnie spojrzenie

As early as in the XVIIth century a Polish and Swedish king Władysław IV Vasa owned  a manor and  a farm  in Białowieża. The area has also been often visited by Augustus III of Poland as well as Alexander III of Russia. Today it is a tourist center for numerous guests visiting Białowieża National Reserve as well as Podlasie. Is there any of us who would not like to feel like royalty, at least once in a lifetime?

Białowieża is located on the eastern edge of Poland. From here you can reach the border of Belarus in least than half an hour. Its location and surroundings make it an ideal place for a rest and an “escape” from the outside world. It can be reached only by one asphalt road, which, being surrounded by a forest, gives a good foretaste of what you can expect once you get there. It is very easy to imagine how this area might have  looked like a hundred or two hundred years ago…

Same as now ;)

After all, how often would you be able to delight yourselves in such pictures during a morning walk?

W Białowieży znajdował się, w XVIIw. dwór oraz folwark króla Polski i Szwecji Władysława IV Wazy i właśnie w tych czasach należy upatrywać początków istnienia wsi. Strony te chętnie odwiedziali również August III Sas oraz car Aleksander III. Dziś jest ona centrum turystycznym dla licznie odwiedzających Białowieski Park Narodowy oraz Podlasie gości. Któż bowiem nie chciałby choć raz w życiu poczuć się jak król.

Białowieża leży na wschodnim skraju Polski. W pół godziny można dostać się stąd na zieloną granicę z Białorusią. Jej położenie oraz okoliczności przyrody sprawiają, że jest idealnym miejscem na odpoczynek i “ucieczkę” przed światem. Prowadzi do niej tylko jedna asfaltowa droga, która, otoczona lasem sama w sobie daje przedsmak tego, czego możemy oczekiwać na miejscu. Bardzo łatwo jest wyobrazić sobie jak mogły wyglądać te okolice przed stu, a może dwustu laty…

Tak samo ;)

W końcu jak często podczas porannego spaceru możecie rozkoszować oczy takimi obrazkami?

DSC03502

DSC02854
Not all of the roads are made of asphalt, hence it makes no sense to wash your car before coming here ;) / Nie wszystkie drogi są asfaltowe, więc nie ma sensu przed przyjazdem myć samochodu ;)
DSC02941
Some of the wooden houses are still inhabited, some can be rented or even bought. / Niektóre z drewnianych domów są wciąż zamieszkane, niektóre można wynając, a nawet kupić.
DSC02943
They tell us that the wooden houses were built by the Poles, while the brick ones – by the Jews. / Powiedziano nam, że drewniane domy budowali Polacy, a ceglane Żydzi.
DSC02946
You don’t need to travel far to appreciate the landscapes / Nie trzeba wybierać się w daleką podróż by móc podziwiać takie krajobrazy

DSC02947DSC02948

Should the National Reserve created around the only primeval forest in Europe not convince you enough to travel here, there is a dozen of other attractions waiting for you in its neighborhood. One of them is the Trail of Royal Oaks. For those who choose to come here for a short walk await over 20 trees, which remember the times of the Polish kings. It is enough to say that it would take at least 4 people holding their hands to close a circle around the largest of them. Its circumference is as big as 6 meters! It is a beautiful sight, especially in Autumn, when standing among the colorful palette of falling leaves.

Jeśli Park Narodowy utworzony w miejscu jedynej w Europie pierwotnej puszczy nie jest wystarczającym argumentem do podróży, to w promieniu paru kilometrów znaleźć można całą gamę innych atrakcji. Jedną z nich jest Szlak Królewskich Dębów. Na wybierających się tutaj na krótki spacer osób czeka ponad 20 drzew, z których część z pewnością pamiętać może czasy polskich królów. Dość powiedzieć, że żeby objąć największy z nich p0trzebna była by grupa 4 osób, bo jego obwód jest bliski 6 metrom! Piękny to widok, szczególnie jesienią, wśród kolorowej palety spadających liści.

DSC03268

DSC03085

DSC03277
Aga found out that you can make some great photos when lying on her back under the tree. / Aga odkryła jak wspaniałe zdjęcia można zrobić jeśli położy się na plecach pod drzewem.

One of my previous posts has been entirely dedicated to animal tracking. Today, I can propose a version for lazy and impatient fauna lovers. In the European Bison Show Reserve you can find many more animals than the king of the forest. There are also boars, elks, deers, does and even a lynx (or rather, a lady lynx). Near the entrance, there is a also a lair of wildcats. We soon come to a conclusion that their behavior does not differ much from that of our own cat. However, we have been most drown to a Żubroń (similar to US beefalo), a mix of a bison and a cow. This species is a result of a Polish naturalist’s experiment which goal was to create an animal, which could be bred without a need for any outbuildings. A failed experiment, I must add, since the temperament of Żubroń was difficult to tame. Nowadays there are only a few specimens in Poland while the Reserve is one of a few places, which still give you a chance to see them.

For nature lovers there is also a museum in Białowieża, which claims to be the most modern nature museum in Poland. The novelty in Białowieża style equals limited time for visiting (because of the very rigorous schedule of visits) as well as… possibility to watch photos during a Power Point slide show ;) Should we throw in some plush mascots of insects living in the forest you have yourself a pretty good picture of the excitements waiting for you there. I suppose that after publishing this post I should most likely expect a protest from the museum’s directors board ;)

Jeden z moich poprzednich postów poświęciłem w całości na opowieść o tropieniu zwierząt.  Dziś mogę zaproponować wersję dla leniwych i niecierpliwych amatorów fauny. W Rezerwacie Pokazowym Żubrów oprócz króla puszczy mieszkają również dziki, łosie, sarny, jelenie, a nawet ryś (a raczej pani rysiowa). Przy wejściu swoje legowisko mają również żbiki. Szybko dochodzimy do wniosku, że ich zachowanie nie różni się niczym szczególnym od naszego kota. Najbardziej zaciekawia nas jednak Żubroń, czyli krzyżówka żubra z krową. Ten specyficzny gatunek to efekt eksperymentu polskiego przyrodnika mający na celu wyhodowanie zwierzęcia, którego możnaby hodować bez potrzeby budowania pomieszczeń gospodarczych. Nieudanego eksperymentu zresztą, ponieważ szyki naukowcom pokrzyżował temperament żubronia. Obecnie w Polsce żyje jedynie kilka sztuk i rezerwat to nieliczne miejsce, które daje okazje je jeszcze zobaczyć.

Na amatorów przyrody czeka ponadto muzeum, które reklamuje się jako najnowocześniejsze muzeum przyrodnicze w Polsce. Nowoczesność w wydaniu białowieskim oznacza ścisłe limitowanie czasu spędzonego przy wystawach (ze względu na ściśle rygorystyczny harmonogram odwiedzin) oraz… oglądanie prezentacji w programie PowerPoint ;) Jeśli dorzucimy do tego pluszowe maskotki owadów zamieszkujących puszczę to macie już pełny obraz tego miejsca. Po opublikowaniu tego posta pozostaje mi chyba tylko czekanie na protest ze strony kierownictwa muzeum ;)

DSC03398

DSC03401
No animal is more charing than an elk! / Żadne zwierzę nie jest tak urocze jak łoś!
DSC03406
Unless it is a boar ;) / No chyba, że jest to dzik ;)

DSC03408

DSC03426
It’s a bird, no… it’s a plane… no it’s a Żubroń. / To ptak,  nie… to samolot… nie, to Żubroń.
DSC03466
An inborn trait of all cats is the ability or ignoring everything that’s happening around them. / Cechą wrodzoną wszystkich kotów jest umiejętność ignorowania wszystkiego dookoła.

While walking in Białowieża you can also spot some old railway tracks. They were laid in the times of tsar Alexander III of Russia for him and his court to be able to organize solemn hunts. If you follow them in a direction of the Belorussian border, you will eventually reach a historic train station Białowieża Towarowa. Recently renovated, it got converted into exclusive apartments and an excellent restaurant serving Russian  cuisine dishes. You could also spent some romantic nights in an old house of a gatekeeper or inside a water-tower. What is more, this must be the only place in the world to rent a handcar in a form or… Fiat Seicento!

Spacerując po Białowieży natknąć się można na nieczynne już tory kolejowe. Ułożono jest za czasów cara Aleksandra III, by ten, wraz ze swym dworem mógł odbywać tutaj uroczyste polowania. Idąc wzdłuż nich, w  stronę białoruskiej granicy dochodzimy w końcu do zabytkowej stacji Białowieżą Towarowa.  Niedawno odrestaurowana, dziś mieści ekskluzywne apartamenty oraz znakomitą restaurację gdzie serwowane są dania kuchni rosyjskiej. Romantyczne noce spędzić można również w domu dróżnika lub wieży ciśnień. To również chyba jedyne miejsce na świecie gdzie na przejażdżkę można wynająć drezynę w formie… Fiata Seicento!

DSC02980

DSC02981
A rather unusual place for a hotel, don’t you think? / Nietypowe miejsce na hotel, nie sądzicie?

DSC02969

DSC02970
Polish answer for high petrol prices. / Polska odpowiedź na wysokie ceny benzyny.

DSC02985

DSC02989DSC02990

DSC02991
Remarkable coffee maker in Carska restaurant. / Niezwykły automat do kawy w restauracji Carska.

We, however, choose a different, more modest venue for our stay. Stoczek 1929 is almost 100 years old and previously it hosted a vodka depot ;) Nowadays, it is an excellent restaurant with the best venison dishes in Poland. We slept in a blue, wooden house next to it, which made our stay in Białowieża even more special.

You can read more about the restaurant HERE, in my review on Trip Advisor.

Na nasz nocleg wybieramy jednak skromniejsze miejsce. Stoczek 1929 ma prawie 100 lat, a poprzednio znajdował się w nim… skład wódek ;) Teraz znajduje się tu wspaniała restauracja z najlepszymi w Polsce daniami z dziczyzny. My spaliśmy w niebieskim, drewnianym domku obok, co sprawiło, że nasz pobyt w Białowieży był jeszcze bardziej wyjątkowym przeżyciem.

O restauracji przeczytań możecie TUTAJ, w mojej recenzji na portalu Trip Advisor.

DSC03573

DSC03658
A duck with raspberry sauce, Lithuanian dumplings and an apple baked with cranberries / Kaczka z sosem malinowym, kluskami litewskimi i jabłkiem pieczonym z borówką
DSC03653
Wild boar medium-rare tenderloin with raspberry sauce, Lithiuanian dumplings, potato pencakes and wild mushrooms.

***

Worth to know:

A car is essential to be able to effectively move around the Białowieża Forest. You would need around 5 days to visit all the places I have described on my blog.

There is only one ATM in Białowieża, as well as a couple of good restaurants and hotels. You can also choose to rent a cottage. Maps and souvenirs can be obtained near the entrance the the palace park, not far from Żubrówka hotel.

My personal plea to you is to drive very slowly and carefully inside and in the vicinity of Białowieża Forest. There are already too many animals killed under the wheels each year.

***

Informacje praktyczne:

By efektywnie poruszać się po obszarze Puszczy Białowieskiej niezbędny będzie samochód. Na zwiedzenie tych wszystkich miejsc, o których pisałem na blogu warto przeznaczyć co najmniej 5 dni.

W Białowieży znajduje się jeden (!) bankomat, kilka restauracji oraz parę hoteli. Można również wynająć chatkę na wyłączność. Mapy i pamiątki można nabyć przy wejściu do parku pałacowego, niedaleko hotelu Żubrówka.

Proszę, po drogach w Puszczy Białowieskiej i okolicach poruszajcie się bardzo powoli. Każdego roku ginie tu pod kołami samochodów mnóstwo zwierząt.

Advertisements

114 thoughts on “Białowieża. One last glance / Ostatnie spojrzenie

 1. Pierwsze zdjęcie sprawia, że przenoszę się do jakiegoś tajemniczego miejsca, a tu zaraz się okazuje, iż to nasza kochana Polska! Fotki naprawdę piękne:)
  P.S. Pierwszy raz słyszę o czymś takim jak żubroń, ale jak się na niego patrzy to widać, że to krowie dziecko;)

  Liked by 4 people

 2. Super wpis :) Troszkę ostatnio jest zamieszania z tą puszczą. Kornik drukarz grasuje i jak zwykle każda ze stron konfliktu ma inny pomysł na jego rozwiązanie.
  Żubroń? A czemu nie krożubr? Albo żubrowa? Dziwne :)

  Liked by 2 people

  1. Przyroda poradzi sobie sama. Całe to zamieszanie z kornikami ma oczywiście dać komuś zarobić. Życie…
   A co do krówki, mamy już Żubrówkę :D Z tego co kojarzę Żubroń wygrał z głosowaniu.

   Like

 3. The forest is gorgeous, but your post is amazing. You put so much information. And not just about the modern period. It seems hard, but I think you really like what you are doing. Right? :)

  Liked by 2 people

  1. Very true :) You know, when I start a post I often think it’s going to be a short one, just few sentences and photos… however later on I just keep on adding thoughts that come to my mind. It’s great to post it in the end but it’s delightful to know someone reads it and does as much as comment :) Thank you!

   Liked by 1 person

   1. :) I think spring it’s a beautiful season to start our journey. For sure I will start searching online. Thank you for your amazing posts! I wish you two to have beautiful trips in order for us to admire them! :)

    Liked by 1 person

  1. Thank you :) To go there in winter would mean quite low temperatures and fewer sights. On the other hand though, the animals come out to eat so it’s easier to spot them! Cheers!

   Like

  1. Thank You ☺ It’s important, two days after we left Białowieża one oferty the wolves got run over by a car. One of the wolves whose howling we heard the other day :(

   Like

 4. Always nice to read your articles covering your homeland. But you have forgotten to mention that this region is also very attractive for bird-watchers and/or ornithologists and their excursions. In my next post I will feature a little bit the Lublin area in the South-Western part of Poland & the sometimes difficult German/Polish relationship from a European view, but allow me sometime for doing this as it still needs some research. Cześć / Good bye!

  Liked by 3 people

  1. You are absolutely right. I only briefly mentioned woodpeckers and pygmy owl in the post on animal trailing. Didn’t do them justice! Looking forward to your posts, haven’t been in neither of those areas! Cheers!

   Like

 5. Swietny wpis. Zainteresowal mnie ten eksperyment z zubroniem, nie slyszalam o nim :(
  Czytajac o takich miejscach zawsze nachodzi mnie refleksja, ze wraz z naplywem turystow zatraca one swoje dziewicze piekno. Wedrze sie komercja jak w calej zachodniej europie.

  Liked by 3 people

  1. Na razie Białowieża się jej opiera. Hotele są bardzo stylowe, restauracje serwują lokalne dania, a nie frytki 😊 i nie ma ani jedynego sklepu z chińszczyzną! Za to można kupić produkty z Litwy i Rosji, co ciekawe niczego z Białorusi…

   Like

   1. Oby jak najdluzej. Ale obawaiam sie, ze jak bedziesz dalej tak pieknie promowal nasz kraj, to nie potrwa to juz dlugo. Zastanowie sie nad linkami ;))
    Milego weekendu! :)

    Liked by 1 person

 6. Moja wrażenia z muzeum też są mieszane. Oświetlenie poszczególnych miejsc nie było zgrane z puszczanym tekstem. Ja lubię zwiedzać w swoim tempie, a tu trzeba było czekać na całą grupę. Dziękuję za ciekawe wpisy z Puszczy Białowieskie :-)

  Liked by 1 person

  1. Jestem załamany muzeum. Prezentacja jest tragiczna, lepszą bym złożył że zdjęć na tym blogu 😆 najlepsze jest to że choć byliśmy jedynymi gośćmi tego dnia, to musieliśmy czekać pół godziny na wejście 😅 dziękuję za śledzenie ☺

   Liked by 1 person

 7. This is incredible! What amazing pictures, it was a true pleasure to share in this journey. The expression on the Zubron is wonderful.

  Like

 8. GRUPA A: Franţa, Albania, România, Elveţia
  GRUPA C: Germania, Irlanda de Nord, Polonia, Ucraina

  You have a tough group! Northern Ireland is a weak team (I know well from the preliminaries, because it was in the group with Romania), and not to make trouble. Germany and Ukraine are strong, but Polonia have a good chance for qualifying. You have Lewandowski!
  Romania was lucky, but don’t have good football players! Our team has qualified for the Euro, just because the Greek players were not paid and refused to play qualifications. I am afraid that we will be the last in the group A! I regret that Romania plays the opening match of Euro! The whole of Europe will look at that game and will see that we have qualified for the Euro, only conjectural. I advise that you not look at this game, because it will be a game to a single gate!

  Liked by 1 person

 9. Białowieża….Hmmmm…rodzinne strony mojego taty. Piękne miejsce! Na Podlasiu można zjeść najlepszy sękacz, barszcz ukraiński czy typowy dla tych stron ‘Marcinek’. Piękny wpis!!!dzieki :)

  Liked by 1 person

 10. Glad you stumbled upon one of my crazy posts, this blog is great. Not only your photography but all the information you give about this place. Now I can tell people that I´ve been to Poland, even if it´s virtually for the time being.

  Like

   1. Actually, for people which don’t know that it is really no matter because most of the people around the World even don’t know about Belarus at all. But it seems to me you are the different person and your writing for the public should not have such an issues.
    I am looking forward to read your new travel stories.

    Like

    1. Guess I wasn’t clear about the English name in this instance. Obviously I know Białoruś and have known some people from there as well ☺ never been there myself though, perphaps some day ☺

     Liked by 1 person

 11. I prefer the small wooden house and the expanse of landscape. To me that is royalty as here in America there is too, too much. This makes me pine for our new little camp! Something I am looking forward to come summer. Such beautiful creatures! Where I am wintering (Cedar Key FL), there are wild boars in the forests. They are a problem here – upsetting the balance. People fear running into them with their cars.

  Liked by 1 person

  1. Wild boars, huh? I learned that there is space for every living being, human or wild animals alike ☺ It’s also about education and special measures. I guess in some areas there should be very strict speed limits.

   Liked by 1 person

 12. Beautiful post – thank you and yesterday I received a Music Maker lap harp that had the city of Belarus on it but also Mexico….wonder if the harp was made in Belarus you mentioned here and boxed for shipment in Mexico? Hmmmm.. I would love to think it came from where you mentioned…syncronicity. I hadn’t seen a post from your page and just happened to come visit today :-) Have a lovely week. (if you want to see what the harp looks like I have a pic in my blog post for today.)

  Liked by 1 person

   1. My Granddad visited this place in a past and he felt the same, so I heard about it first from him. Wouldn’t be nice if I could visit it too and tell him about it this time, as Im sure it has changed a lot over the years. :)

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: