Rabat. Kasbah of the Udayas / Kasba al-Udaja

Kasbah of the Udayas has been built during the reign of the Almohad dynasty between the XIIth and XIIIth century – right after their capturing of Rabat.

In this period, they needed to find a way of defending their territory, hence the construction of mighty fortifications was an excellent idea. The attacks from the pirates as well as other forces greedily looking at this part of the world was meant to be stopped by a warring Arab tribe of Udayas, which was brought here by a sultan Yacoub al Mansour. For unknown  reasons, after this death, the kasbah became deserted.

Kasba al-Udaja została zbudowana podczas panowania dynastii Almohadów w XII – XIIIw. zaraz potem gdy opanowali oni Rabat.

W tym okresie, potrzebowali oni sposobu na obronę swojego terytorium, więc budowa potężnych fortyfikacji była znakomitym pomysłem. Ataki piratów oraz innych sił zachłannie spoglądających na tą część świata odpierać mieli sprowadzeni tutaj przez sułtana Yacouba al Mansoura Udajowie – wojownicze plemię arabskie. Z niewyjaśnionych do końca przyczyn, po śmierci sułtana kasba została jednak porzucona.

DSC02378
A monumental gate had a rather ceremonial, rather than defensive application. / Monumentalna brama miała znaczenie bardziej ceremionalne niż obronne.

The fortress built by the Arabs included a ruler’s palace, warehouses when the supplies were stored in case of the attacks as well as barracks for the troops. Obviously there was a need to build a mosque as well.

We are entering the kasbah through the gigantic gate Bab Oudaia built in 1195. Today, it is one of the biggest treasures of Morocco, willingly and often visited by the tourists. There are around 2000 people living here. The narrow streets, painted blue, lovely alleys, colorful doors, fountains and the architecture creates an unforgettable ambient.

Forteca, którą zbudowali Arabowie mieściła pałac władcy, magazyny, w którym gromadzono zapasy na wypadek ataku oraz koszary dla wojska. Nie mogło zabraknąć również oczywiście meczetu.

Do kasby wchodzimy przez gigantyczną bramę Bab Oudaia zbudowaną w 1195r. Dziś to jedno z największych skarbów Maroka, chętnie odwiedzanego przez turystów. Mieszka tu blisko 2000 ludzi, a pomalowane na niebiesko uliczki, urokliwe zaułki, kolorowe drzwi, fontanny i architektura tworzą niezapomniany klimat.

DSC02346
A typical picture for the Northern Morocco. / Typowy obrazek dla północnego Maroka.

DSC02344DSC02365DSC02347

DSC02369
It is worth to spend a few hours here, to find marvels such as this. / Warto spędzić tutaj parę godzin, by móc udszukać cuda takie jak ten.

DSC02352

DSC02351
Oh, those times when the children played on the streets, rather than in front of laptops and game consoles. / Ah, te czasy gdy dzieci bawiły się na ulicy, zamiast ślęczeć przed laptopami i konsolami do gier.

“I am just a friend, no guide!”

This short sentence is the favorite and and most common one that you can hear in Morocco. Perhaps together with:

“Just look, no buy… you buy? Student price!”

What seems to be quite innocent at the beginning, after a few steps, when, despite refusal, “a friend” follows you talking about the beauties of the city, becomes rather annoying, sometimes even dangerous (more about that in my future post on Fez). Since this was a first time for us, we were not assertive enough, hence our “friend” took us on a tour of en entire kasbah.

The trust is, you can very well visit this place on your own. It is impossible to lose one’s way (once again, there needs to be a comparison made to Fez, where it’s a totally different case).

“I am just a friend, no guide!”

 To krótkie zdanie jest ulubionym i najczęściej słyszanym w Maroku, no może na równi z takim:

“Just look, no buy… you buy? Student price!

Co jest dość niewinne na początku, po paru krokach, gdy, mimo odmowy, “przyjaciel” podąża za Tobą opowiadając o urokach miasta, staje się dość uciążliwe, a czasami wręcz niebezpieczne (o tym więcej przy okazji postu o Fezie). Ten pierwszy raz nie byliśmy zbyt asertywni, więc “przyjaciel” oprowadził nas po niemal całej kasbie…

Prawda jest taka, że to miejsce można zwiedzić na własną rękę i nie sposób się zgubić (tutaj znów nasuwa się porównanie do Fezu, gdzie sytuacja jest zgoła odmienna).

DSC02353
“No money my friend, I just show you my city. I  show you places that tourists don’t see”
DSC02367
You can recognize an owner of a house by its door, this one is a barber’s home. / Profesję domownika można poznać patrząc na jego drzwi, ten dom tutaj należy do fryzjera.
DSC02368
Though it’s hard to tell when the fly might represent. / Choć trudno stwierdzić, jaką profesję reprezentuje mucha.
DSC02354
Might it be a mandatory sign reminding to clean after your cats? / Czyżby nakaz sprzątania po swoich kotach?
DSC02364
A bakery inside a kasbah, nothing can match a taste of fresh bread. / Piekarnia w kasbie, nic nie może równać się smakowi świeżego chleba.

DSC02358

DSC02350
A Muslim cemetery near the kasbah / Cmentarz muzułmański w pobliżu kasby.

DSC02348

You can find a moment of relief in a beautiful Garden of the Udayas, nowadays converted into Andalusian style.

Chwilę wytchnienia zapewnia piękny Ogród Udajów, dziś przerobiony na styl andaluzyjski.

DSC02371DSC02370DSC02374

Worth to know:

You can easily leave your car right next to the gate of the kasbah on a “partially” guarded parking. Partially means it’s theoretically free, however it might become dangerous shall you not pay a symbolic amount to its “guardians”.

Rabat was relatively recently, in 2012, named a World Heritage Site by UNESCO. It must not be omitted during your travel to Morocco. The Kasbah is only one of the many places worth visiting here.

Informacje praktyczne:

Samochód można zostawić pod samą bramą kasby na “częściowo” chronionym parkingu. Częściowo jako, że teoretycznie bezpłatny parking stanie się niebezpieczny jeśli nie uiścimy choć symbolicznej opłaty jego “strażnikom”.

Rabat został stosunkowo niedawno, bo w 2012 wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie wolno go ominąć podczas podróży do Maroka. Kasba jest tylko jednym z miejsc, które warto tutaj odwiedzić.

Advertisements

67 thoughts on “Rabat. Kasbah of the Udayas / Kasba al-Udaja

 1. I know that “friends” can evolve into become threatening. The closest I’ve been to Rabat is Tangier but that was close enough and we were protected qua our job :shock:
  Wish you and yours a blessed New Year <3
  All the best,
  Hanna

  Liked by 1 person

 2. Life Is A Journey,
  But My Best Wishes Are The Milestones
  That Will Give You Hope
  And Motivation To Move On.
  Am Wishing You A Joyous New Year!
  With warmth, love and blessings from MiddleMe to you and your readers.

  Like

  1. Podobno ma odstraszać komary… Ale według mnie to bzdura. Pewnie dzięki niemu jest łatwiej utrzymać czystość. A niebieski najpewniej był najtańszy ☺

   Like

  1. Hi Nicola! Thank You. Indeed, that’s quite scary at the beginning, but if you’re very clear from the start they go away. Once You show weakness they will follow You. In spite of that, the Moroccans are lovely and hospitable people.

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: