Fez. Ghosts of Marinid Dynasty / Duchy dynastii Marynidów

Gazing at Fas al-Bali, the old quarter of Fez we have not noticed a little boy. He walked up stealthily, stood next to us and took off his cap  wiping off sweat from his forehead.

“Fez…” he murmured, focusing his look on the minaret tops visible in the distance. “Un Dirham!” he added quickly, assuming his role of a guide was fulfilled.

Wpatrzeni w Fas al-Bali, starą dzielnicę Fezu nie dostrzegamy małego chłopca. Ten ukradkiem podszedł do nas, stanął obok, zdjął czapkę i wytarł pot z czoła.

“Fez…” mruknął, skupiając wzrok na widocznych w oddali szczytach minaretów. “Un Dirham!” dodał szybko, uznając, że wypełnił swoją rolę przewodnika.

DSC03275DSC03276

This beautiful view over Fez is admired by tourists from all over the world. But it doesn’t only serve the living.

The hill, to which top we climbed (fine, drove up with our car) is a burial place of the sultans of the Marinid dynasty. The tombs which have been standing here since the XIVth century lie in ruins today. It is also impossible to say who is buried here and who ordered the building of the structure. Those memories are long gone. Yet, putting your ear against the walls, you might still hear history’s whisper.

Ten piękny widok na Fez podziwiają dziś turyści z całego świata. Służy on jednak nie tylko żyjącym.

Wzgórze, na szczyt którego wyszliśmy (no dobrze, wyjechaliśmy) to miejsce pochówku sułtanów z dynastii Marynidów. Stojące tutaj od XIV w. grobowce nadgryzł już dawno ząb czasu. Wraz z nim zaginęła pamięć o tym kto został tu pochowany oraz na czyje życzenie. A jednak przykładając ucho do ruin murów usłyszeć można jeszcze szept historii.

DSC03277

Their ancestors came here from the Aurès Mountains, today’s Algeria. The Marinid dynasty began its raise to power after winning the battle of Alarcos, where they fought alongside The Almohad against Castilian forces. Soon after they slowly began to takeover the country, pushing The Almohad out of Rabat, Meknes, or eventually in 1269 of Marrakech. In its heyday, the Marinid army consisted of tens of thousands men, including as many as 40.000 cavalry. Sultan’s Abu al-Hasan’Ali personal bodyguard alone was made up of 7.000 men. Even them however could not ensure an endless reign. The Marinid dynasty stayed in power for around 200 years, eventually falling because of politics, a financial crisis and the attacks coming from the European continent.

While looking at the photos, try to imagine that the souls of the Marinid sultans hid inside the bodies of donkeys, sheep and goats, which feel at home at the hill’s top.

Ich przodkowie przywędrowali tutaj z gór Aurès, z obszaru dzisiejszej Algierii. Dynastia Marynidów swój marsz po władzę rozpoczęła po wygranej bitnie pod Alarcos, podczas której walczyli oni u boku Almohadów z siłami kastylijskimi. Wkrótce potem stopniowo zajęła cały kraj wypierając Almohadów z Rabatu, Meknes czy wreszcie w 1269 z Marrakeszu. W swoim złotym okresie, armia Marynidów liczyła kilkadziesiąt tysięcy zbrojnych, w tym nawet 40,000 kawalerii. Sama straż przyboczna sułtana Abu al-Hasana Alego I liczyła 7,000 mężczyzn. Nawet oni jednak nie byli w stanie zapewnić dynastii wiecznego panowania. Marynidzi przetrwali przy władzy około 200 lat upadając ostatecznie na skutek polityki, kryzysu finansowego oraz ataków z kontynentu europejskiego.

Oglądając zdjęcia spróbujcie wyobrazić sobie, że dusze Marynidzkich sułtanów skryły się w osiołkach, owcach i kózkach, które zadomowiły się na wzgórzu.

DSC03278DSC03279DSC03280DSC03282DSC03283DSC03284DSC03286DSC03289DSC03293DSC03294DSC03296

Advertisements

81 thoughts on “Fez. Ghosts of Marinid Dynasty / Duchy dynastii Marynidów

  1. That’s true. We have not felt the funeral atmosphere there.. maybe rather mystical, I wrote that noone knows who might be buried in those tombs – that makes them even more interesting.

   Liked by 1 person

 1. I think about those buildings and the massive size of the army for that time; it speaks to the impressive size and scope of the civilization. Fascinating. And now the goats are the new denizens of the hilltop.

  Liked by 1 person

  1. I think about the atrocities such armies had to commit wherever they went, just to survive, have enough to eat etc. :/ It is sad that the greatness of civilizations is often depending on the size of its army.

   Liked by 1 person

 2. What great views for those adorable goats! And for us humans the double – the landscape view and the goats. Sweet creatures, often very friendly. No warriors.
  Thank you for taking us!

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: