Podlasie. Ruffs’ third sex / Trzecia płeć batalionów

DSC00380DSC00381

“Every Human is born a woman or a man. Becomes a woman or a man at the time of one’s conception and remains such until the end of one’s life”.

The above is a main statement behind the groups of  “gender ideology” adversaries, for whom the concept of social or cultural sex is a crime against God’s world order and a crime against nature.

Today, let me introduce you to the symbol of the Biebrza National Parkthe ruff (Calidris pugnax).

“Człowiek rodzi się kobietą lub mężczyzną. Staje się kobietą lub mężczyzną w momencie poczęcia i takim jest do końca życia”.

Powyższe stwierdzenie jest wiodącym przesłaniem przeciwników “ideologii gender”, którzy pojęcie płci społecznej, tudzież płci kulturowej uznają za zbrodnię przeciwko boskiemu porządkowi świata oraz przeciw naturze.

Pozwólcie, że przedstawię wam dzisiaj symbol Biebrzańskiego Parku Narodowegobataliony.

DSC00450

DSC00363
Come Spring Narew paints most magical landscapes. Meadows south of Wizna are one of ruffs’ favorite feeding grounds. An abundance of marsh marigolds lures elks here as well – this is where we met a female with 2 newborns, but that’s something I will leave for another post. / Narew na wiosnę maluje magiczne krajobrazy. Łąki na południe od Wizny są jednym z ulubionych żerowisk batalionów. Całe połacie kaczeńców wabią również liczne łosie – spotkaliśmy tutaj klępę z młodymi, ale to materiał na zupełnie innego posta.

DSC00409

I can tell with certainty we would have never found those fascinating birds’ feeding grounds if not for a decision to join an excursion with Kasia from Biebrza Eco-Travel, whose company I am happy to recommend. Such was the way we arrived at “ruffs’ meadow”, which lies somewhere at the end of the world, where the gravel road suddenly ends at the doors of a kingdom built by the river Narew and its numerous dwellers.

Male ruffs, birds only slightly bigger than common pigeons, turn up here at the end of March. That gives them enough time to prepare before females’ arrival. This involves first and foremost deciding on a right plumage and mating colors.

It is worth mentioning that each and every ruff looks a bit different. The variety of their plumage is often compared to the diversity of human finger prints.

A spectacle of their courtship display is one of the most remarkable in the world of animals. Males compete on improvised arenas, which they aggressively defend against others. The moment they spot a female, they ruffle head tufts and their wonderful ruffs, shake their heads, display feathers and tails, run around or mince. Sometimes beaks or claws are needed (though real beak fights are extremely rare) to finally determine who is the one that presented himself the best and gets to stay on the arena.

This can watch this spectacular behavior HERE.

Once the act of impregnation is finished, males abandon females, for whom they fought so hard and return to arenas to “fight” for more. It turns out however that some of them have a totally different life’s plan.

Z całą pewnością nigdy nie odnaleźlibyśmy żerowiska tych fascynujących ptaków gdyby nie decyzja o wyprawie na wycieczkę z panią Kasią z firmy Biebrza Eco-Travel, którą pozwolę sobie w tym miejscu zareklamować. Tym sposobem trafiamy na “łąkę batalionową”, która leży gdzieś na końcu świata, tam gdzie urywa się ubita ścieżka, a zaczyna królestwo kształtowane przez rozlewiska rzeki Narew i jej licznych mieszkańców.

Samce batalionów, ptaków jedynie trochę większych od gołębi pojawiają się tutaj pod koniec marca. Daje im to jeszcze jakiś czas na przygotowanie przed przybyciem samic. Wiąże się to z odpowiednim pierzeniem oraz wyborem barw godowych, a trzeba zaznaczyć, że KAŻDY jeden batalion wygląda nieco inaczej. Różnorodność ich upierzenia porównuje się bardzo często do różnorodności linii papilarnych u ludzi.

Spektakl toków należy do najbardziej niezwykłych w świecie zwierząt. Samce rywalizują na zaimprowizowanych arenach, których agresywnie bronią przed konkurentami. Gdy tylko zobaczą samiczkę, stroszą pióra czubów i wspaniałych kryz, trzęsą głowami, rozkładają pióra ozdobne i ogony, biegają tam i z powrotem lub intensywnie drepczą w miejscu. Jednocześnie w ruch mogą pójść dzioby i pazury (choć rzadko dochodzi do “dzioboczynów”), aż na placu boju pozostanie ten jeden jedyny, który najokazalej zaprezentował się publice.

To spektakularne widowisko możecie obejrzeć TUTAJ.

Warto wspomnieć, że po zapłodnieniu, samce porzucają z takim trudem zdobyte samice i wracają walczyć o kolejne. Okazuje się jednak, że część z nich ma na swoje życie zupełnie inny plan.

DSC00389DSC00385

Ruffs fascinate ornithologists all over the world due to presence of a “third sex” in their population. There exists a specific form of a male, which resembles a female in appearance (if only we would turn a blind eye on their 2,5 times bigger than average testicles). While what differs a common male from a female is his rich plumage and size, so called faeders (name coming from Old English, meaning “father”) are only slightly bigger than females, while their plumage remains very much “girly”.

We are not talking about a large number. On average bird transvestites make up 1% of ruffs’ population, while there are enough of them to turn our thinking of male-female ruff relations upside down. A number of copulation pairs have been spot including males over faeders and faeders over males, females and other faeders should there be more of them in one lek.

Bataliony fascynują ornitologów na całym świecie ze względu na obecność w ich populacji “trzeciej płci”. Otóż istnieje specyficzna forma samców, które wyglądem przypominają samice (gdyby tylko przymknąć oko na ich 2,5 raza większe od przeciętnych jądra). Podczas gdy typowy samiec wyróżnia się od towarzyszki bogatym ubarwieniem i rozmiarem, tak zwane faedery (to nazwa z języka staroangielskiego, oznaczająca “ojca”) są tylko nieznacznie od samic większe, a upierzeniem upodabniają się do płci pięknej.

Ptasich transwestytów nie ma zbyt wiele, stanowią średnio 1% populacji batalionów, ale jest ich na tyle dużo, że wywracają nasze myślenie o batalionowej relacji męsko-damskiej do góry nogami. Zaobserwowano bowiem kopulacje, w których stroną kryjącą był samiec, a stroną krytą faeder, ale również takie, w których stroną kryjącą był faeder, a stroną krytą inny samiec, samica albo “kolega po płci”.

DSC00421DSC00412DSC00414DSC00453

Faeders have a very rich repertoire of mating behaviors. While all other males continue to curry favor with bird beauties, faeders wait patiently for a right time. They come to action in the very last moment, “sandwiching” in between a male and female. They can be sure of a final success, while nature gave them a 100% sperm effectiveness. Other males’ semen don’t stand a chance against it.

It is also commonly believed that their female look helps to disorientate males and hence pull them away from groups of females. The price is often (though who knows whether this is not their intention as well) a need of copulation with other males.

Faedery mają bardzo bogaty repertuar zachowań na tokowisku. Podczas gdy pozostałe samce walczą o względy ptasich piękności, one spokojnie wyczekują na odpowiedni moment. Wkraczają do akcji w ostatnim momencie, wciskając się “na trzeciego” pomiędzy samca i samiczkę. Natura wyposażyła ich w 100% skuteczność jako, że ich sperma z łatwością wypiera nasienie pozostałych samców.

Uważa się również, że ich samiczy wygląd pomaga dezorientować samce i odciągać ich z dala od grup samic. Nierzadko jednak za cenę (choć kto wie, czy to również nie działanie zamierzone) stosunków z osobnikami tej samej płci.

DSC00440DSC00445

Let us go back to the quotation I began my post with. It takes as little as a bit of good will and a sense of observation to notice that the reality is way more complicated.

Nature provides us with a number of examples where social sex is not fully established and where its variety is an important and inherent feature of species.

Wróćmy do cytatu, którym zacząłem dzisiejszego posta. Wystarczy trochę dobrej woli i zmysł obserwacji przy przekonać się, że rzeczywistość jest dużo bardziej skomplikowana.

Natura dostarcza nam bowiem szereg przykładów, w których płeć społeczna nie jest w pełni określona, a jej różne odmiany są ważną i nieodłączną cechą gatunków.

DSC00452DSC00827DSC00828DSC00829DSC00831

***

Those of you willing to see ruffs live in the valley of Biebrza and Narew should be coming here in between April and May. You might need a 4×4 while some places are hard to reach because of water levels). Alternatively you can select on of many excursions offered by travel companies.

Should you wish to read more about extraordinary birds’ habits and achievements, let me recommend a book, which I am currently reading and can’t put away – “The Thing With Feathers: The Surprising Lives of Birds and What they Reveal about Being Human” by Noah Stryker.

***

Chcący zobaczyć bataliony na żywo w dolinie Biebrzy i Narwi powinni udać się tutaj na przełomie kwietnia i maja. Przyda się terenowy samochód (w niektóre miejsca trudno jest dojechać ze względu na poziom wód). Alternatywnie można skorzystać z oferty przewodników.

Jeśli chcielibyście poczytać więcej o niezwykłych zwyczajach i wyczynach ptaków to polecam książkę, którą obecnie czytam z zapartym tchem – “Rzecz o ptakach” Noah Strykera.

Advertisements

73 thoughts on “Podlasie. Ruffs’ third sex / Trzecia płeć batalionów

 1. Bardzo ciekawy wpis. Przy okazji zachęcam do lektury książki “Dziki seks” – opowiada o różnych nietypowych zachowaniach zwierząt, przy których “batalionowy gender” to tylko wierzchołek góry lodowej.

  Liked by 1 person

 2. W ogóle, wystarczyłoby się przyjrzeć światu zwierząt, żeby wiedzieć, że ten pogląd o dwóch płciach i jednej słusznej orientacji nie bardzo ma rację bytu.
  Także bardzo fajny post. Książka też brzmi ciekawie :D

  Liked by 1 person

 3. Great photos. You people with your Sony HX400Vs do really well! And with only a 1/2.3″ sensor. Cindy Knoke uses the HX400 most of the time and gets stunning shots. I’m shopping for a new camera but I’m looking for something jacket pocketable. As for your commentary, uhhh, ummmm… different! But I’m chuckling! :)

  Liked by 1 person

  1. Thank you! You know your stuff really well John! Indeed, that camera does the trick most of the times – obviously for an amateur blogger as myself :-) My wife is less happy, since Sony tends to slightly change colors, it has some issues with recognizing blue, turns it to violet or the other way round and she likes to make flower photos so it’s quite an issue.
   I knew this post was going to be a bit controversial, yet I figured a bit of discussion is not bad :-)

   Liked by 1 person

 4. There are many peculiar and strange behavior patterns we observe in the animal kingdom. When it comes to mating practices we are often bewildered and amazed by the many different ways animals produce and raise their young ones. Some mate for life, others eat their mates, again some males eat their offspring to have access to their partners much sooner. The list is almost endless. The human race distinguishes itself from the animal kingdom by its cultures which is transmitted from generation to generation by the power of language. They shape the norms and standards by which a society attempts to develop and evolve. Thank you Panhirsch to provide so much food for thought with your great post on the ruffs!

  Liked by 1 person

  1. I still wonder whether human race is the only species which developed language and passes on the culture. Do remember that our definition of language and culture is also biased since we are human obviously. Guess some animals might want to argue which ways are superior and we might still get surprised in the future once we find ways to learn more about animal kingdom. You are right that nature provides us with an enormous variety of behaviors and I personally learn a lot every day. Ruffs are cute, aren’t they :) ?

   Liked by 1 person

   1. The ruffs are interesting and cute indeed. I must confess my ignorance about this species. With the help of your post and a quick look at Wikipedia I consider myself informed about the ruffs. Thank you, Panhirsch! I am looking forward to your next post.

    Liked by 1 person

  1. Thank you :) Pleasure is all mine and I hope you get the chance to see the miracles of Biebrza valley once you are here. One of the most beautiful creations of nature I have seen so far.

   Like

 5. Fascinating, Maciek! I loved the video; what colourful little creatures they are. I must also commend you on your excellently worded post. You dealt with the ‘peculiarities’ quite nicely, and in good taste. ;) ;)

  Liked by 1 person

  1. Must say I was a bit afraid, while the topic was delicate :-) Good thing ruffs can’t read otherwise I would be met with tons of critic ;-) Thank you for your lovely comment Carolyn!

   Liked by 1 person

 6. FANTASTIC!
  This is a look into nature at its rawest. You will notice there are no demonstrations or religions to end this transvestite/bisexual/survivalistic reality.
  Man has much to learn from nature. This post is one of my faves, ever!

  Liked by 1 person

  1. Haha, right, I have never though of that. Now I am starting to imagine all those ruffs marching through the swamp with slogans against LGBT :D Quite a sight that would be. But hey… they’re not doing this. I guess only men do that :/

   Liked by 1 person

 7. Interesting post and beautiful photos, Maciek :-). I read that Noah Stryker book a couple of years ago and enjoyed it a lot. I’m now curious to read more about the different forms of male ruffs. I find it interesting to learn about the different reproductive strategies living creatures have evolved which are different from the human strategy. A lot of different strategies work!

  Liked by 1 person

  1. Very true! The world of animals is fascinating plus I believe there is so much about it we don’t know yet. Thanks for reading and I am truly happy I motivated you to read more about ruffs :)

   Liked by 1 person

 8. Wow!
  Very lengthy but informative article. Kudos to your photographic skills. The birds are beautifully captured.

  Like

 9. Very enjoyable post! Nature solves her problems with alternate solutions….! I love the display technique here of these ruffs. Thanks for the info on the “The Thing with Feathers” shall try to get a copy. My bucket list of place is getting longer and longer, now Biebrza and Narew added :)

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: