Podlasie. Fire Fox from Biebrza / Ognisty lis znad Biebrzy

DSC00772

“Stop, stay!”, replies she, “my lad so lofty,

My father old said, I’ll remind:

Nightingale’s grace is in man’s voice,

But foxiness in his heart”.

Adam Mickiewicz – “Świtezianka”

“Stój, stój – odpowie – hardy młokosie

Pomnę, co ojciec rzekł stary:

Słowicze dźwięki w mężczyzny głosie,

A w sercu lisie zamiary”.

Adam Mickiewicz – “Świtezianka”

DSC00773

A fox doesn’t get good press in Polish culture. It is often associated with greed, slyness or fraud. Indeed it is cunning and resourceful animal – I guess there is no hen house, a fox can’t steal a hen from. Though instead of praising it for its shrewdness, we prefer to say “sly as a fox” to describe a person or call someone a “dyed fox”*, that means someone who claims to be someone he is not.

The fox we met at Biebrza was not pretending to be anything else neither showed off any of its shrewdness or slyness. Its attempted hunt for a lapwing failed dramatically as the bird flew away and left our friend with empty stomach.

*Direct translation from Polish. An English synonim would be “Wolf in sheep’s clothing” which phrase also exists in Polish.

Lis w polskiej kulturze nie ma dobrej prasy. Kojarzony jest najczęściej z chciwością, chytrością albo z oszustwem. Owszem, to zwierzę przebiegłe i zaradne – ponoć nie ma kurnika, z którego nie jest ono w stanie zwędzić kury. Zamiast jednak chwalić jego spryt, wolimy mówić, że ktoś jest “chytry jak lis” albo nazywać kogoś “farbowanym lisem” czyli kimś kto podaje się za kogoś kim nie jest.

Lisek, którego spotkaliśmy nad Biebrzą ani nikogo nie udawał, ani nie popisał się szczególnym sprytem czy przebiegłością. Podjęta próba upolowania czajki zakończyła się porażką. Ptak odleciał i pozostawił naszego przyjaciela z pustym żołądkiem.

DSC00774

In Japanese culture a fox is a clever, magical animal skilled in sorcery. It may take various forms, including human – for example it can become a beautiful, young girl to lead the careless astray. Come to think of it – one can wonder, whether it was a hunter who had “foxiness in his heart” or whether Świtezianka was in fact a fox in human form. It so, she must have been Yako – a wild fox which is believed to bring madness and insanity on the people.

Foxes’ honor in Asia is protected, on the other hand by Zenko – one who executes God’s will or a God itself – taking care of food, harvest, mountains and good fortune.

W kulturze japońskiej lis to zwierzę mądre, magiczne i znające czary. Potrafi przyjmować różne formy, w tym ludzką, na przykład pięknych, młodych dziewcząt, które sprowadzają nieostrożnych na manowce. Idąc tym tropem można zastanawiać się, czy to strzelec miał “lisie zamiary”, czy to może Świtezianka była tak na prawdę lisem w ludzkiej postaci. Jeśli tak, to była z pewnością Yako – dzikim lisem, który według wierzeń sprowadza na ludzi szaleństwo i opętanie.

Honoru lisów w Azji chronią z kolei Zenko – wykonawcy boskiej woli albo wręcz bóstwa – pożywienia, plonów, gór oraz szczęścia.

DSC00775DSC00776

In the Nordic countries, foxes were also believed to possess some magical powers. There is a reason why the Northern lights were once called “fox tails”. Supposedly they are caused by foxes who wander around Scandinavia and rub their fluffy tails against mountain peaks.

In Celtic mythology foxes were recognized as guides of souls. There were extremely intelligent and loved playing tricks on people. A fox was also a symbol of fast strategic thinking as well as an ability to hide against enemies.

By the way – do you know that the fox in the logo of a famous browser Firefox was supposed to be a panda? “Fire fox” is actually a common name of a small Chinese panda, which was meant to be a face of the application. In the end the decision was different and I am glad – thanks to this an animal with ginger brush gets much more liking from people all over the world.

How about you? What do you think when to spot a fox?

Również ludy nordyckie przypisywały lisom umiejętności magiczne. Nie bez przyczyny zorze polarne nazywano niegdyś “lisimi ogonami”. Ponoć są one dziełem lisów polarnych, które przeczesując tereny Skandynawii zahaczają swoimi puchatymi ogonami o szczyty gór.

W mitologii celtyckiej lisy były uznawane za przewodników dusz. Były niezwykle inteligentnymi zwierzętami i dzięki temu płatały ludziom przeróżne figle. Wierzono, że lis był symbolem szybkiego i strategicznego myślenia, a także dobrego ukrywania się przed wrogami.

Swoją drogą – czy wiecie, że lis w logo słynnej przeglądarki Firefox miał być pandą? “Ognisty lis” to w rzeczywistości potoczna nazwa pandy małej mieszkającej w Chinach, która początkowo miała być twarzą aplikacji. Stało się inaczej i bardzo dobrze, bo dzięki temu świat patrzy dziś życzliwszym okiem na zwierzę o rudej kicie.

A jakie są wasze skojarzenia z lisem?

DSC00778

Advertisements

54 thoughts on “Podlasie. Fire Fox from Biebrza / Ognisty lis znad Biebrzy

 1. Interesting post! Even in India, the fox is not revered and unlike so many animals that are associated with Gods and Goddesses, the fox is conspicuous by its absence. Quite strange.

  Liked by 1 person

 2. Good shots of a pretty elusive creature. I love to see foxes, and here, in a month or two, even if they can’t catch a bird, they’ll be munching on grasshoppers to their heart’s content. I’m always amazed how quickly they can move along, almost more like a fast trot than a gallop.
  I read somewhere that a scientist in Russia, trying to discover how long it took early man to domesticate dogs, bred and selected foxes, and found in just a few generations, he had some tame enough to live with people. (I’m not commenting on the wisdom of this).

  Liked by 1 person

  1. As mentioned already to Resa – I believe men could try and domesticate many more animals, foxes included, but I believe that would be nothing but a cruel act.
   I would also love to see more of them but where I live, in the city center that’s not possible. Hence whenever I travel – I feel lucky when I get to see them :-)

   Liked by 1 person

 3. Cool photos – as always!!
  I like foxes so much. We’re living in front of a hill where inside is a den of foxes and sometimes in the dawn we can watch them strolling around and in the night hear them crying .. it’s so awesome :-) Hugs from Heike

  Liked by 1 person

 4. Jak najbardziej pozytywne skojarzenia – lisy przypominają mi o tym, w jak bardzo zielonym mieście mam okazję mieszkać. W Gdańsku lisy spotykam często w parkach i to w środku miasta, a ostatnio trafiłam na małego rudzielca w… Stoczni Gdańskiej:)

  Liked by 1 person

   1. Zwiedzałam kiedyś wyspę Ostrów, gdzie też ulokowana jest (działająca jeszcze) część stoczni – to bardzo blisko centrum miasta. Stoczniowcy opowiadali, że lisów mieszka tam mnóstwo, podobnie jak bobrów, które starają się wypłaszać, żeby nie płacić kar za zniszczone drzewa, a z pobliskich lasów podobno przypływają… jelenie. Z tymi jeleniami to już brzmi jak ściema:)

    Liked by 1 person

 5. Australian foxes are a lot leaner than this fellow. He may have missed that lapwing but he looks well-fed. I suspect my image of fox was shaped by the fox in Beatrix Potter’s children’s book “Jemima Puddleduck” where sly, crafty and murderous of intent were his characteristics. He was also suave. I’m rally enjoying your folkloric excursions as well as your photos of a beautiful landscape.

  Liked by 1 person

 6. Aesop’s fable ‘The fox and the Crow’ illustrates the fox’s reputation for being sly and clever going back to Ancient Greece, whence the fable spread to the Roman Empire and was made famous again through La Fontaine’s recreation ‘Le renard et le corbeau’. Thank you for your research and those wonderful photos!

  Liked by 1 person

 7. Foxes don’t get good press in UK, where they are rapidly becoming more common in towns than in the countryside. A quiet walk around the streets in the early hours will usually produce an encounter or two and yes, they are well-fed. Waste bins don’t fly away at the last minute!

  Liked by 1 person

  1. I believe it takes patience to spot them. We were only able to spot some animals because we had binoculars with us and just stopped and looked. Otherwise, I believe we would have missed all the animals around us.

   Liked by 1 person

 8. Lis to takie śmieszne połączenie kota i psa. Warto również nadmienić, że nie należy on do żadnej z tych rodzin. Vulpes vulpes czyli lis pospolity to coraz częstszy widok spowodowany wycinką lasów i zmniejszeniem się ilości naturalnych żerowisk – stąd i lisy przy śmietnikach.

  Fox, it is quite funny mix of a dog and a cat. What’s important it belongs neither to dog’s breed nor cat’s. Vulpes vuples, what means “common fox” in Latin language, is more and more popular view caused by the forest cut, what is reason of natural feeding areas disappearing – what makes foxes usual among our garbage bins.

  Liked by 1 person

  1. Niestety. Niedawno byliśmy w Anglii i widzieliśmy dziesiątki potrąconych przez samochody lisów.
   Podoba mi się określenie – śmieszne połączenie kota i psa ;-)

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: