Białowieża. One last glance / Ostatnie spojrzenie

As early as in the XVIIth century a Polish and Swedish king Władysław IV Vasa owned  a manor and  a farm  in Białowieża. The area has also been often visited by Augustus III of Poland as well as Alexander III of Russia. Today it is a tourist center for numerous guests visiting Białowieża National Reserve as well as Podlasie. Is there any of us who … Continue reading Białowieża. One last glance / Ostatnie spojrzenie

Na tropie białowieskich zwierząt / On a trail of Białowieża animals

Pisałem już wcześniej, że obszar Puszczy Białowieskiej przez wieki był prywatnym terenem łowieckim polskich królów, a w późniejszym okresie również rosyjskich carów. To uchroniło puszczę przed zniszczeniem. Dziś panowanie nad nią sprawuje inny władca. Potężny, niezrównany, budzący respekt oraz wielki szacunek swoich poddanych. Okoliczni mieszkańcy, jak za dawnych lat, wiernie składają mu daniny ze swoich plonów, a on odwdzięcza się… wzrostem dochodów z turystyki ;) … Continue reading Na tropie białowieskich zwierząt / On a trail of Białowieża animals